Het privacybeleid van Gezond met Ayurveda
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kort samen gevat staat hier dat de eventuele gegevens die ik van jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, David Slothouber, eigenaar van Gezond met Ayurveda, gevestigd te Gouda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66318394.

Hoe ik omga met jouw gegevens;
Via de website kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief, je gegevens achterlaten wanneer je wilt dat ik contact met je opneem of je inschrijven voor consulten en/of workshops. Hiervoor vraag ik je bepaalde gegevens te delen, zoals je naam, emailadres, telefoonnummer en soms ook adresgegevens. Deze gegevens zijn alleen inzichtbaar voor mijzelf en ik zal deze gegevens dan nooit doorgeven aan een derde. 

Wanneer je bij mij een consult afneemt maak ik een anamnese document voor je aan. Dit anamnese document zal persoonlijke informatie bevatten. Ik bewaar een kopie van deze documenten op mijn beveiligde PC en deze zijn niet door anderen inzichtelijk.  Persoonlijk gegevens worden maximaal tot 10 jaar na de de laatste datum dat je een consult/workshop bij hebt gedaan bewaard. Daarna worden ze vernietigd.

Mijn website is een SSL beveiligde website, die voldoet aan de beveiligingseisen volgens AVG. De inhoud van mijn website is alleen zichtbaar via inlogcodes. Deze codes zijn alleen bij mij en mijn webhost bekend. Als je, je gegevens achterlaat op mijn website dan wordt er een bericht naar mijn email adres gestuurd met jouw gegevens.  Alleen ik heb toegang tot mijn emailinbox en mijn elektronische hulp middelen, zoals mijn desktop PC, mijn laptop en mobiele telefoon en deze zijn beveiligd met wachtwoorden. 

Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden je emailgegevens verwerkt door Mailchimp. Ook met hen heb ik een privacy overeenkomst waardoor jouw privacy gewaarborgd blijft.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag hierover altijd contact met me opnemen.
© Copyright 2016 - gezondmetayurveda.nl